top of page

Vi forbereder os før vi går i gang med at implementere en hardware- eller softwareløsning.

 

Med implementering mener vi at en given installation, skal være i tilfredsstillende drift, ligesom den skal kunne benyttes med et tilfredsstilende resultat af slutbrugeren.

 

Vi tester derfor installationen i drift, og sikre os at brugeren, der skal benytte den, er fuldt bevidst om formålet og intentionen, samt kan benytte det installerede i overensstemmelse med dette.

 

 

 

Implementering

bottom of page