top of page

En løsning - mange funktioner

Velkomsthilsen

Kunder og andre der kontakter din virksomhed bydes velkommen med en indtalt velkomsthilsen og ventemusik. Så ved de at det er din virksomhed de har kontaktet, og kan slappe af mens de venter på at en medarbejder modtager opkaldet. 

Åbningstider

Styrer hvordan telefonsystemet skal håndtere indkald, i og uden for  jeres åbningstider, og med mulighed for at lave undtagelser, når I holder interne møder og i forbindelse med ferier og helligdage.

Opkaldskø

Opkaldskø gør det muligt at fordele indgående samtaler mellem medarbejderne, ud fra en række definerede kriterier, alle med det formål at gøre oplevelsen for kunder og andre bedst mulig.

Viderestilling

Viderestillng udføres nemt og problemfrit unden kendskab til lokalnumre og mobil telefonnumre. 

 

Der kan viderestilles direkte eller efter et forudgående opkald.

Direkte indkald

Alle tilknyttede telefoner har et offentligt, men skjult telefonnummer, som kan benyttes til direkte indkald uden om hovednummeret.

Kan f.eks udleves til familemedlemmer og nøglesamarbejdspartnere. 

 

Indtrækninggrupper

Muliggør at indkommende opkald kan besvares fra alle tilknyttede telefoner.

 

Så kan du betjene det opkald der er viderestillet til din kollega, uden at flytte dig.

Telefonmøde

Funktionen er velegnet til korte og effektive møde med op til 4 deltager.

 

Deltagere melder sig til mødet ved opkald til et særligt telefonnummer og taste en kode. 

"ring mig op"

Kunder og andre bliver ind i mellem utålmodige, hvis de skal vente længe på at du betjener deres opkald. Det giver dem en dårlig oplevelse, som du kan imødegå ved at give dem mulighed for at blive kontakte når du har tid. Den mulighed har du med "ring mig op".

Telefonsvarer

Med telefonsvareren giver du dine kunder og andre mulighed for at lægge en besked, som du kan aflytte, når du vil og hvor du vil.

 

Beskeden sendes i en lydfil, vedhæftet en e-mail, og kan eksempelvis aflyttes fra en mobil enhed.

Tastemenuer

Med en sevbetjeningsfunktion, giver du dine kunder og andre, der kontakter virksomheden, mulighed for, via en oplæst guide, at foretage tastevalg, der forbinder dem med den medarbejder de ønsker kontakt til.

Egen ventemusik

Ventemusikken afspilles for dine kunder og andre, der kontakter virksomheden, mens du bliver klar til at besvares deres opkald.

 

Ventemusikken kan vælges blandt en række muligheder, eller kan være egenproduktion. 

Optag samtaler

Optag samtaler til intern uddannelse, eller andet.

 

Samtaler man selv deltager i, kan uden den anden parts viden optages legalt. Men det kan være strafbart at  afspille samtalen for personer, der ikke er part i samtalen.

Nummervis

Funktionen betyder at du selv definerer hvilket telefonnummer, dem der kontaktes skal se, når der foretages opkald fra virksomhedens telefoner.

Omfatter også mobile enheder, der er tilknyttet virksomhedens omstilling.

 

URL-opkald

Giver dig muliged for at registrere oplysninger om hvornår virksomhedens telefornsystem er mest belastet.

 

Med oplysningerne kan du f.eks via virksomhedens hjemmeside, vejlede dine kunder og andre i, hvornår de har bedst mulighed for at kontakte dig succesfuldt.

Statistik

Alle opkald registreres i statistiksmodulet, og kan benyttes til analyse.

 

Statistikfunktionen giver mulighed for at trække specifikke rapporter, som kan vises direkte på en skærm eller eksporteres til Excel.

 

 

Monitorering

Med en stortskærm, der viser den aktuelle samtaletrafik live, er det muligt at bevare overblik i en presset situation, og handle ledelsesmæssigt i forhold til allokering af resourcer.

 

 

Kan vi hjælpe dig?
Ring 70 20 60 32

Your details were sent successfully!

bottom of page