top of page
Velkomshilsen

Velkomshilsen

Kunder og andre der kontakter din virksomhed bydes velkommen med en indtalt velkomst hilsen og ventemusik. Så ved de at det er din virksomhed de har kontaktet, og kan slappe af mens de venter på at en medarbejder modtager opkaldet.

Åbningstider

Åbningstider

Styrer hvordan telefon systemet skal håndtere indkald, i og uden for jeres åbningstider, og med mulighed for at lave undtagelser, når I holder interne møder og i forbindelse med ferier og helligdage.

Opkaldskø

Opkaldskø

Opkaldskø gør det muligt at fordele indgående samtaler mellem medarbejderne, ud fra en række definerede kriterier, alle med det formål at gøre oplevelsen for kunder og andre bedst mulig.

Indtrækninggrupper

Indtrækninggrupper

Muliggør at indkommende opkald kan besvares fra alle tilknyttede telefoner. Så kan du betjene det opkald der er viderestillet til din kollega, uden at flytte dig.

Omstilling

Omstilling

Omstilling udføres nemt og problemfrit uden kendskab til lokalnumre og mobil telefonnumre. Der kan viderestilles direkte eller efter et forudgående opkald

Telefonmøde

Telefonmøde

Funktionen er velegnet til korte og effektive møde med op til 4 deltager. Deltagere melder sig til mødet ved opkald til et særligt telefonnummer og taste en kode.

Direkte indkald

Direkte indkald

Alle tilknyttede telefoner har et offentligt, men skjult telefonnummer, som kan benyttes til direkte indkald uden om hovednummeret. Kan f.eks udleves til familemedlemmer og nøglesamarbejdspartnere.

"ring mig op"

"ring mig op"

Kunder og andre bliver ind i mellem utålmodige, hvis de skal vente længe på at du betjener deres opkald. Det giver dem en dårlig oplevelse, som du kan imødegå ved at give dem mulighed for at blive kontakte når du har tid. Den mulighed har du med "ring mig op".

Tastemenuer

Tastemenuer

Med en selvbetjenings funktion, giver du dine kunder og andre, der kontakter virksomheden, mulighed for, via en oplæst guide, at foretage taste valg, der forbinder dem med den medarbejder de ønsker kontakt til.

Egen ventemusik

Egen ventemusik

Ventemusikken afspilles for dine kunder og andre, der kontakter virksomheden, mens du bliver klar til at besvares deres opkald. Ventemusikken kan vælges blandt en række muligheder, eller kan være egenproduktion.

Optag samtaler

Optag samtaler

Optag samtaler til intern uddannelse, eller andet. Samtaler man selv deltager i, kan uden den anden parts viden optages legalt. Men det kan være strafbart at afspille samtalen for personer, der ikke er part i samtalen.

Statistik

Statistik

Alle opkald registreres i statistiks modulet, og kan benyttes til analyse. Statistikfunktionen giver mulighed for at trække specifikke rapporter, som kan vises direkte på en skærm eller eksporteres til Excel.

URL-opkald

URL-opkald

Giver dig mulighed for at registrere oplysninger om hvornår virksomhedens telefonsystem er mest belastet. Med oplysningerne kan du f.eks. via virksomhedens hjemmeside, vejlede dine kunder og andre i, hvornår de har bedst mulighed for at kontakte dig succesfuldt.

Monitorering

Monitorering

Med en storskærm, der viser den aktuelle samtaletrafik live, er det muligt at bevare overblik i en presset situation, og handle ledelsesmæssigt i forhold til allokering af ressourcer.

bottom of page