top of page

Fjern-support

Ingen support opgaver er for små, når de effektivt kan løses vedhjælp af fjern support. 

Med en service- og reparations aftale opnår du et fuldstændigt overblik over de faste omkostninger til vedligeholdelse og support af jeres IT-løsninger.

Med en service- og reparations aftale sikrer du at dine IT-løsninger opdateres og vedligeholdes, ligesom det er en ekstra sikkerhed mod uforudsete udgifter, hvis noget uventet skulle ske.

 

En aftale, kan omfatte alle jeres IT-løsninger, eller dele af den. Den tilpasses altid, så den afspejler netop jeres behov.

Med en aftale i hånden, kan du altid ringe og få hjælp af en af vores medarbejdere, når behovet er der.

Service aftale

En serviceaftale omfatter de serviceydelser og vilkår der aftales. For aftalen betales et fast månedligt beløb, der står i forhold til aftalens omfang.

 

Prisen beregnes typisk på baggrund af antallet af servere, brugere og andre forhold, der formodes at påvirke tidsforbruget til service og support. 

I forbindelse med nedbrud, hvor der vil være behov for erstatnings- hardware eller software, faktureres dette ekstraordinært.

 

Aftalen kan udvides til også at omfatte reparation, der således også dækker omkostninger til erstatnings- hardware eller software.

En serviceaftale fornyes typisk årligt, og kan opsiges med tre måneders varsel.

Kunder der ønsker en anden løsning, kan købe et klippekort med 10, 20, 30, 50 eller 100 timers service og support. Ved køb af klippekort, reduceres prisen i forhold til antallet af købte timer.

 

Kunder, der ikke ønsker en aftale, faktureres pr. time.

bottom of page